SOÓS KATA
DIPLOMA PROJEKT, DIPLOMA, 2004
© 2016 Soós Kata